Spring naar content

169 publicaties gevonden

 • Met de publicatie ‘Mijn beweegredenen’ kunnen revalidanten zelf de stappen doorlopen om bewegen en lichamelijke activiteiten opnieuw een plek in hun leven te geven.

  Boek
 • is competitief gamen een sport?

  In dit onderzoek is onderzocht of competitief gamen (eSports) een sport is. 

  Scriptie
 • a systematic review

  Conclusions: The main reasons for participating in sport were for physical and mental health benefits; being in a social, supportive community; and being part of a team. Other reported reasons…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van discoursen op de betekenisgeving aan sport van kinderen met overgewicht

  Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis die jonge Almelose kinderen geven aan sport, inzicht in discoursen die Almelose kinderen (re)produceren op het gebied van uiterlijk en gezondheid en inzicht…

  Scriptie
 • interview met wethouder Renske Helmer

  Een onderwijsconferentie in 2015 is de aanleiding geweest om in Nijmegen allerlei initiatieven te starten ook op het gebied van bewegen. Nu de stad ook no Nationale Onderwijsstad van 2017-2018…

  Artikel in vaktijdschrift
 • coalitieakkoord 2019-2023

  Dit coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan een gezonde leefomgeving, voeding, sport en bewegen. De komende vier jaar komt er weer een sportprogramma met speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van…

  Beleidsnota
 • trends & ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018)

  Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: “Hoe sport Nederland eigenlijk?”. In dit rapport vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied…

  Rapport