Spring naar content

200 publicaties gevonden

 • Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Sporttheorie aus handlungstheoretischer Sicht

  In dieser Arbeit wurde versucht, sportliche Handlungen näher zu charakterisieren. Dabei erwies es sich als zweckmässig, zunächst die grundsätzlichr Frage zu klären, ob die sportliche Handlung als ein verhaltenswissenschaftlicher oder…

  Boek
 • hoe breng je mensen in beweging?

  Dit e-book biedt professionals kennis over gezond sport- en beweeggedrag en handvatten voor gedragsverandering. Onder meer over de stappen waarin je iemand begeleidt bij het veranderen van gedrag, gesprekstechnieken, omgaan met weerstand, drijfveren…

  Boek
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2021

  De sportdeelname van Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis ook in 2021 drastisch afgenomen. Vooral onder jongeren heeft de coronacrisis grote invloed gehad op het sportgedrag: in 2020 daalde de…

  Rapport
 • serie kindportretten

  Serie kindportretten met de verhalen van jongeren en hun ouder(s) die leven in armoede. Wat speelt er bij hen? Welke belemmeringen ervaren zij in het dagelijks leven? Zij vertellen daarbij…

  Brochure
 • literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking

  Het belang van een prettige vrijetijdbesteding voor mensen met een lvb is onderwerp van een deze iteratuurverkenning van Movisie. In deze publicatie komt onder andere naar voren dat mensen met een…

  Rapport
 • directly measured, moderate physical activity in 65 361 adults is associated with significant protective effects from severe COVID-19 outcomes

  Adults with high and moderate physical activity levels had significantly better outcomes than those with low activity when contracting COVID-19. The apparent protective effects of regular physical activity extended to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift