Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • Bewegen is gezond en leuk, maar de gymles op school is niet voor iedereen een pretje. Wie heeft ze niet regelmatig in de klas, de leerlingen die moeite hebben om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In heel Nederland heeft de integratie van gehandicaptensport in de reguliere breedtesport gestalte gekregen. Drie gedreven betrokkenen vertellen hoe dat er in de praktijk uitziet, in het korfbal, het hockey…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Iedereen een leven lang sporten en bewegen. Dat is waarom atletiekvereniging Zeewolde sinds een jaar ook ‘aangepast sporten’ aanbiedt. Volgens coördinator Sybrigje Westerhof is dat een betere term voor sport…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sport4All: sporten en bewegen voor mensen met een beperking

  Het programma Sport4All van MEE IJsseloevers heeft als doel mensen met een beperking te begeleiden naar een sport- of beweegactiviteit die past bij hun wensen en mogelijkheden. De belangrijkste onderdelen…

  Rapport
 • leerlingen met motorische beperkingen in het regulier onderwijs

  Een leerling met een motorische beperking binnen een reguliere school vraagt vaak om specifieke begeleiding, zowel in de klas als in de lessen bewegingsonderwijs. Passend bewegingsonderwijs betekent dan optimaal gedifferentieerd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussen boerenverstand en compassie

  De gehandicaptensport groeit, hoewel de aantallen van mensen met een beperking die gaan sporten en de aandacht voor de gehandicaptensport nog altijd achterblijven bij de valide sport. Twee coaches in de gehandicaptensport…

  Online artikel
 • omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

  Artikel in vaktijdschrift