Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • Nationaal kenniscentrum gehandicaptensport

  Deze informatiemap bevat: Wegwijzer aangepast sporten : Amstel en Meerlanden : 2009. Hierin staat het aanbod van activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een beperking en/of aandoening in de…

  Handboek / handleiding
 • hoe verder?

  Het project “Iedereen kan sporten” loopt nu sinds een aantal jaren heeft tot nu toe al heel wat positieve resultaten bereikt. De gerichte aandacht en toegespitste projecten blijken de kans…

  Scriptie
 • Vanaf begin 2006 biedt Sportservice Noord-Brabant overzichtelijk alle informatie aan over de mogelijkheden van aangepast sporten in Brabant. Via een zoekmachine op de nieuwe site kunnen de sportactiviteiten gezocht worden…

  Website
 • Op deze site vind je alle informatie over sportieve vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking in Noord-Limburg. Deze website is het centrale loket voor het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten.

  Website
 • gemeenschappelijke visie landelijke patiëntenorganisaties

  In dit visiedocument geven we een integrale visie op aangepast sportief bewegen voor mensen met chronische aandoeningen. We benadrukken het belang van tertiaire preventie voor deze groep. Door voldoende beweging…

  Brochure
 • literatuuronderzoek

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van informatie uit landelijk en Amsterdams onderzoek over sporters met een beperking en aangepast sporten. Cijfers met betrekking tot sporters met een beperking…

  Rapport
 • Afstudeerscriptie waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de kwalificatiestructuur van de NebasNsg. Hierin wordt nagegaan of de taken van het kader ingedeeld zijn in niveaus, zoals in de…

  Rapport
 • Nederlandse bond voor aangepast sporten (nebas)

  Beleidsnota voor de jaren 1996-1999 van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS).

  Rapport