Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • mensen met een beperking in beweging

  Buurtsportcoaches uit Arnhem en Almere en de teamleider van de afdeling Sportbedrijf van de gemeente Venlo leggen uit op welke manier ze erin slagen om mensen met een beperking in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op het geven van gymles aan een groep met zowel kinderen zonder als kinderen met rolstoel. In het artikel komen de volgende zaken aan bod: leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe heersende able-ist opvattingen over mensen met een beperking en manieren van organiseren uitdagen en gereproduceerd worden door de aanwezigheid van sporters met een beperking in een sportvereniging

  Ondanks de toenemende populariteit in de deelnemersaantallen en kijkcijfers van de Paralympische Spelen sporten mensen met een beperking veel minder vaak dan mensen zonder een beperking. Sportorganisaties leggen vaak de…

  Scriptie
 • normaal waar het kan en speciaal als dit moet, tussenrapportage oktober 2014

  Mensen met psychische klachten of een licht verstandelijke beperking willen graag sporten en bewegen. Zij ervaren echter regelmatig drempels om deel te nemen aan normale sportactiviteiten. Vaak zijn ze aangewezen…

  Rapport
 • Nationaal kenniscentrum gehandicaptensport

  Deze informatiemap bevat: Wegwijzer aangepast sporten : Amstel en Meerlanden : 2009. Hierin staat het aanbod van activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een beperking en/of aandoening in de…

  Handboek / handleiding
 • Vanaf begin 2006 biedt Sportservice Noord-Brabant overzichtelijk alle informatie aan over de mogelijkheden van aangepast sporten in Brabant. Via een zoekmachine op de nieuwe site kunnen de sportactiviteiten gezocht worden…

  Website
 • Op deze site vind je alle informatie over sportieve vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking in Noord-Limburg. Deze website is het centrale loket voor het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten.

  Website
 • gemeenschappelijke visie landelijke patiëntenorganisaties

  In dit visiedocument geven we een integrale visie op aangepast sportief bewegen voor mensen met chronische aandoeningen. We benadrukken het belang van tertiaire preventie voor deze groep. Door voldoende beweging…

  Brochure