Spring naar content

58 publicaties gevonden

 • In 2018 vierde de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) haar 150-jarige bestaan. Tegelijkertijd liet de oudste sportbond van Nederland zien hoezeer zij nog in staat is haar steentje bij te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk buurtsportcoaches inzetten om inwoners te motiveren om aan sport- en beweegactiviteiten deel te nemen. Deze snel groeiende beroepsgroep brengt lokale verbindingen…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt

  ZonMw heeft de opbrengsten van acht jaar sport- en beweegstimulering in de buurt met meer dan 1000 gefinancierde projecten in een prachtig digitaal magazine samen gevat. Onder de Sportimpuls vallen…

  Vaktijdschrift
 • terugblik op de online werkbijeenkomst Sportimpuls

  Op dinsdag 10 november 2020 vond – in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Rotterdam Sportsupport – de online werkbijeenkomst Sportimpuls plaats. Deze stond volledig in het teken van…

  Verslag
 • verdiepende interviews met uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

  Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. De regeling is gericht op mensen die…

  Rapport
 • Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om…

  Rapport
 • ga zo door!, sport en bewegen in de buurt: de opbrengsten

  Deze editie van de Buurtsportcoach bevat o.a. de volgende artikelen: Opbrengsten voor de toekomst! > Voorwoord minister Bruno Bruins Het fenomenale succes van de buurtsportcoach Vijf partners blikken terug op…

  Vaktijdschrift
 • Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een…

  Rapport
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2013) over Sportimpuls en sportstimuleringsbeleid. 

  Artikel in vaktijdschrift