Spring naar content

80 publicaties gevonden

 • management summary

  Onderzoek naar de eventuele (her)invoering van de spelerspas in het amateurvoetbal. Doel van het onderzoek is om te kijken wat het draagvlak is voor de herinvoering van de spelerspas bij…

  Rapport
 • De nieuwsbrief Fair Play is een uitgave van de stuurgroep campagne ‘Fair Play scoort altijd’. Deze nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van het symposium ‘Fair Play van Finish naar…

  Brochure
 • Sport informatie bulletin met als focus: ‘de sport ten voordele van tolerantie en fair play’. Daarnaast is er het onderwerp ‘De Europese spiegel’, waarin Europees nieuws over de sport aan…

  Rapport
 • valideringsstudie naar een instrumentarium voor pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerd jeugdsport

  Dit rapport betreft een valideringsstudie naar een instrumentarium ten behoeve van het pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerde jeugdsport, met name op het gebied van sportiviteit en respect (fair play). Centraal…

  Rapport
 • haalbaarheidsstudie naar een interventie met behulp van forumtheater

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een haalbaarheidsstudie naar een interventieonderzoek met behulp van forumtheater bij voetballende jongens van 9 tot en met 19 jaar. De interventie richtte zich…

  Rapport
 • sport, tolerantie en fair play

  Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play 1997-2000. Met dit actieplan wordt beoogd een extra impuls te geven aan het beleid en de uitvoering van acties en projecten op het…

  Rapport
 • het jaar 2001 als basis voor een vervolg

  In dit verslag staan de plannen voor Fair Play vermeld. Het gaat om een beschrijving van het samenwerkingsproces tussen NCS, NKS, NSCU, NISB en NOC*NSF over een meerjarenplan voor het…

  Rapport
 • Het door de Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play gepresenteerde Actieplan ‘sport, tolerantie en fair play 1997-2000’ beoogt een extra impuls te geven aan het beleid en de uitvoering van…

  Rapport
 • een onderzoek in het kader van de campagne 'Fair Play scoort altijd' bij ex-judoka's, actieve judoka's en judoleraren

  Rapport over de resultaten van het Fair Play onderzoek waarbij ex-judoka’s en actieve judoka’s, allen (ex)-leden van de Judo Bond Nederland, werden ondervraagd. Bij de ex-judoka’s is getracht de redenen…

  Rapport