Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • mechanismen van sociale in- en uitsluiting in het technisch topkader van sportorganisaties

  Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt…

  Rapport
 • Deze nota geeft beknopte informatie over het wat, hoe en waarom van de Nationale Sport Akademie in 1986 en de daaropvolgende jaren. Ze geeft aan wat de stand van zaken…

  Beleidsnota
 • het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), medewerkersprofiel (deel 3), BMS79

  De voorliggende barometer van sportdiensten in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportdiensten Panel. Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht…

  Rapport
 • Per thema van het Nationaal Sportakkoord wordt informatie weergegeven over de indicatoren waarmee de voortgang van het akkoord wordt gemonitord.  De thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, met cijfers over…

  Website
 • het jaarlijkse onderzoek onder penningmeesters in sport & cultuur, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vijfde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een goede indicatie van het profiel van de…

  Factsheet
 • een onderzoek naar de verandering die trainers/coaches ondergaan door het volgen van een opleiding en welke betekenissen ze hieraan geven

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Op welke manier zijn trainers/coaches (naar eigen opvatting) door het afronden van een sportplusopleiding veranderd in de sportpraktijk en welke…

  Scriptie
 • het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij…

  Factsheet
 • De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging…

  Rapport
 • Dit artikel gaat over (on)mogelijkheden van het aanbieden van sportkaderopleidingen binnen het mbo en het voortgezet onderwijs, juist voor studenten/leerlingen die geen S&B-opleiding doen of willen gaan doen. Dit in samenwerking met lokale sportverenigingen, S&B-opleidingen…

  Artikel in vaktijdschrift