Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van gender op het sportgedrag van Amsterdamse meiden tussen de 12-18 jaar

  Hoewel sport en bewegen in het leven van veel mensen heel normaal is, zijn er groepen in de samenleving die niet of nauwelijks sporten en bewegen, waaronder Amsterdamse meiden tussen…

  Scriptie
 • keuzevak op Groenewald Stein

  Door de vernieuwing van het vmbo is het programma van Sport, Dienstverlening en Veiligheid van de radar geraakt. Daarop moest onderzocht worden hoe leerlingen basis en kader met affiniteit voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Veel scholen gaan met leerlingen in het kader van SOK een fitnesscentrum bezoeken. Niet met de bedoeling leerlingen fitter of sterker te maken. Dat lukt niet met enkele bezoekjes. De…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kijk in de praktijk

  Voor het topic over keuzeprogramma’s hebben we een vragenlijstje via de KVLO site uitgezet en gekeken hoe keuzeprogramma’s in de praktijk vorm krijgen. Er zijn dertien scholen die gereageerd hebben.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een must of een don’t do?

  Sportoriëntatie en –keuzeprogramma’s (SOK), ze zijn al heel lang een standaardonderdeel van het programma bewegingsonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Al zo lang dat we nauwelijks nog stilstaan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het belang van breed oriënteren

  Elke sportloopbaan begint met bewegen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen, maar voldoende bewegen is helaas om verschillende redenen steeds minder vanzelfsprekend. En op nog te veel basisscholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het kader van het topic ‘Zet je vak op de kaart’ wil ik je als docent LO graag een voorbeeld geven vanuit het speciaal onderwijs. In mijn 25-jarig dienstverband…

  Artikel in vaktijdschrift
 • keuzemogelijkheden en structuur van de beroepsgerichte programma’s

  Dit schooljaar start de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (vmbo-bb, -kb en -gl). Welke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • weet als club waar je voor staat en waar je voor gaat

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2014) over de (beleids)keuzes van sportverenigingen.

  Artikel in vaktijdschrift