Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • how do parents choose sport activities for their children?

  This study aims to provide a better understanding of parents sport selection decision for their children. It investigated the following research questions:  Which factors influence parents‘ buying behavior for their…

  Scriptie
 • an ethnographic study

  Intrinsic motivation was examined in a spontaneous and natural context by observing and interviewing skateboarders as they engaged in their sport. At the same time, the flow phenomenon and its…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In de serie sportkennismakingsmappen die diverse sportbonden ontwikkelen in samenwerking met SLO is onlangs de map Kennismaken met honkbal en softbal verschenen. De lessen die in deze map zijn uitgewerkt proberen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Alleen een programma sportoriëntatie en -keuze in de bovenbouw VO? Hoe kunnen leerlingen in de onderbouw al eerder kennismaken met zogenaamde actuele activiteiten? In het Basisdocument Bewegingsonderwijs onderbouw VO wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Door de gemeente Almere wordt al jaren een subsidie aan middelbare scholen gegeven om leerlingen van het voortgezet onderwijs binnen de lessen lichamelijke opvoeding beter kennis te laten maken met sportfaciliteiten in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de rol van groen in de woonomgeving

  De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen…

  Rapport
 • Enkele jaren geleden is er door het SLO netwerk een pilot gestart met LO-Excellent. LO-Excellent is een overkoepelende naam voor LOExtra, LO-Exclusief en LO-Excellent. Wij, op OSG De Meergronden, bieden alleen LO1 aan en vinden dat elke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Eén van de verplichte onderdelen van het BSM-programma is het kiezen en opstellen van een trainingsprogramma. Tijdens de KVLO-studiedag van 1 april 2010 heb ik een workshop gegeven over het maken van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is een bijdrage van het Mulier Instituut op socialevraagstukken.nl Sport is dé plek van gelijke kansen, van verbroedering. Kijken we naar de cijfers, dan zien we dat vooral…

  Online artikel
 • In dit artikel een voorbeeld van hoe 5vwo-leerlingen gestimuleerd kunnen worden het beste uit zichzelf te halen met een keuzeblok voor lichamelijke opvoeding, in het kader van excelleren in lichamelijke…

  Artikel in vaktijdschrift