Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • eerste hulp bij sportongevallen

  Deze uitgave bevat de leerstof voor het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen en sluit aan op het ‘Oranje Kruis Boekje’, de officiële handleiding tot het verlenen van Eerste Hulp, en…

  Boek
 • In people with Down syndrome the benefits of sports go beyond improving physical health – participation in sports stimulates the individual’s self-confidence and promotes acceptance by society. Sport has also…

  Proefschrift/oratie
 • vallen is ook een sport, veilig vallen voor leerlingen in het basisonderwijs

  Deze handleiding is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs. Om kinderen veilig te leren vallen en ongevallen te verminderen, heeft Consument en Veiligheid het lespakket ‘Vallen is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar risico's in de duiksport en naar de behoefte om toezicht te houden op de duikuitrusting

  De signaleringsafdeling Non Food productveiligheid heeft, naast het voorbereiden van handhavingsactiviteiten, de taak in kaart te brengen welke specifieke doelgroepen in het bijzonder beschermd moeten worden en op welke werkterreinen…

  Rapport
 • een onderzoek naar risico's in de klim- en bergsport

  Naast het voorbereiden van handhavingsactiviteiten heeft de afdeling Non-food productveiligheid de taak in kaart te brengen welke specifieke doelgroepen in het bijzonder beschermd moeten worden en op welke werkterreinen de…

  Rapport
 • Deze verkenning naar fun en adventure geeft inzicht in de risico’s van sportieve en avontuurlijke activiteiten die als dienstverlening aan consumenten worden aangeboden. De aandacht gaat daarbij uit naar groepsactiviteiten…

  Boek
 • kerncijfers 2011

  Factsheet met kerncijfers over letsels en ongevallen in 2011.

  Brochure
 • lis factsheet 2010

  Deze publicatie betreft de factsheet over het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Naast algemene informatie over het Letsel Informatie Systeem bevat deze factsheet ook specifieke informatie over…

  Factsheet
 • 4e kwartaal 2005

  Dit rapport bevat de onderzoeksverantwoording van het continuonderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’: vierde kwartaal 2005. Dit is een project waarvoor Interview NSS vanaf september 1999 het veldwerk uitvoert, met…

  Rapport