Spring naar content

97 publicaties gevonden

 • Leiden we te veel sportkundigen op? Zeker niet, meent Arnold Bronkhorst, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in deze column. We hebben immers grote ambities op het gebied van sport en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • leiding bij sport

  Cursusboek behorende bij de Teleaccursus Leiding bij Sport, algemene basisopleiding uit 1974/1975. Doel van de opleiding is de cursisten voor te bereiden op het volgen van een opleiding voor sporttechnisch…

  Brochure
 • Deze brochure geeft een beeld van de erkende sporttechnische opleidingen in Nederland rond 1980. De vigerende subsidieregeling is als bijlage opgenomen (bijlage 3). Ook zijn de ontwikkelingen, de opleidingseisen en…

  Brochure
 • een kwalitatief onderzoek naar opbrengsten en succesfactoren

  Hybride leren levert veel voordelen op voor de betrokken sportorganisaties, studenten en onderwijsinstellingen. Bij hybride leren wordt leren op school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk, op de locatie van…

  Rapport
 • Versterking van kwaliteit en kwantiteit seniorensportdocenten nodig om sport- en beweegaanbod voor kwetsbare ouderen te behouden

  Het Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen beschrijft het belang van voldoende en gekwalificeerde seniorensportdocenten. Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Deze groep…

  Beleidsnota
 • Deze nota geeft beknopte informatie over het wat, hoe en waarom van de Nationale Sport Akademie in 1986 en de daaropvolgende jaren. Ze geeft aan wat de stand van zaken…

  Beleidsnota
 • stof voor de algemene basis opleiding

  Na vele jaren van overleg tussen overkoepelende sportorganisaties, de sportbonden en andere organisaties is een zekere standaardisering van de sportopleidingen tot stand gekomen. Daarbij is in deze opleidingen steeds meer…

  Boek