Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • stof voor de algemene basis opleiding

  Na vele jaren van overleg tussen overkoepelende sportorganisaties, de sportbonden en andere organisaties is een zekere standaardisering van de sportopleidingen tot stand gekomen. Daarbij is in deze opleidingen steeds meer…

  Boek
 • in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO

  Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten en de vraag naar arbeid bij werkgevers. Bij…

  Rapport
 • een verkennende studie onder mbo- en hbo-sportopleidingen in Nederland

  In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Het…

  Rapport
 • het gedachtegoed van C.C.F. Gordijn nu

  Zo’n zestig jaar geleden ontwikkelde de gymleraar C.C.F. (Carl) Gordijn, tegen de heersende opvattingen in, een geheel eigen visie op de lichamelijke opvoeding. In de gymlessen stond bij hem centraal…

  Boek
 • talentherkenning en -ontwikkeling in de Nederlandse topsport

  TeamNL streeft naar meer medailles in de Nederlandse topsport. De basis daarvoor is de doorstroom van talentvolle sporters. Het boek biedt aan de hand van zeven praktische principes de belangrijkste…

  Boek
 • een onderzoek naar verbetering van het leren op de werkplek en beoordeling van de student HAN ALO binnen een verander(en)de omgeving van het sport- en bewegingsonderwijs

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het werkveld en haar stagebegeleiders inhoud geven aan het opleiden van studenten in de afstudeerfase,…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die gedetineerden geven aan een sportopleiding ter bevordering van hun zelfredzaamheid

  De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven gedetineerden aan hun deelnamemotieven, ervaringen en het doel van Leider Sportieve Recreatie (LSR) in het kader van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de verandering die trainers/coaches ondergaan door het volgen van een opleiding en welke betekenissen ze hieraan geven

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Op welke manier zijn trainers/coaches (naar eigen opvatting) door het afronden van een sportplusopleiding veranderd in de sportpraktijk en welke…

  Scriptie
 • Waarom wordt iemand gymleraar? Wat zijn de motieven van de ALO-student(e) als hij/zij aan z’n/haar opleiding begint? En wat bezielt een deel van de afgestudeerden vier of vijf jaar later…

  Artikel in vaktijdschrift