Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Het Kenniscentrum van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen voerde in het kader van het project ‘Kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ het zgn. EVALO-onderzoek uit. De centrale vraag was:…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het vierde studiejaar van de opleiding ‘docent lichamelijke opvoeding’ van Fontys Sporthogeschool te Tilburg dienen studenten een project te realiseren, waarin kennis en vaardigheden opgedaan in de studie worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een praktisch en succesvol voorbeeld

  Sinds enkele jaren moeten afgestudeerden van de Pabo een extra cursus volgen als ze lichamelijke opvoeding willen geven in de klassen boven groep 1 en 2. In dit artikel een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor het eerst gaat een (voormalige) ALO een opleiding aanbieden op masterniveau. Fontys Sporthogeschool start per januari 2009 de NVAO-geaccrediteerde opleiding ‘Master of Sports’. Reden genoeg om eens wat dieper in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2007 sprak de huidige president van Burundi, Pierre Nkurunziza, de wens uit om ondersteuning te krijgen voor sportontwikkeling in zijn land. Als voormalig student en docent aan de enige sportopleiding in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs:, - Collegereeks 'Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?', - Seminarreeks en masterclasses over de 'Kracht van sport'

  In het voorjaar van 2012 ging de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ van start. Tijdens deze collegereeks gaven verschillende sprekers aan dat in de discussie rondom het Olympisch…

  Rapport
 • een onderzoek naar de duurzaamheid van kapitaalvormen binnen de LSR opleiding

  Binnen dit onderzoek is de duurzaamheid van de tijdens een opleiding verworven kapitaalvormen in beeld gebracht. Door de interpretatieve benadering richtte dit onderzoek zich op de ‘waarheid’ van de dertien respondenten,…

  Scriptie
 • Dit artikel gaat over honderd jaar Halo Topsportacademie in Den Haag. Onder andere de visie, praktische bewegingsdidactiek PO, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de relatie met het beroepenveld en stagebegeleiders van deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • keuzeprocessen van (potentiële) vrouwelijke studenten

  In deze thesis is gepoogd antwoord te krijgen op de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke factoren in het koopbeslissingsproces bepalen de keuze van een vrouw voor de opleiding CE: SportMarketing &…

  Scriptie