Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar excellente professionaliteit van sportprofessionals. In het hbo de laatste jaren steeds meer aandacht voor talentontwikkeling en excellente beroepsprestaties. Als gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een studie naar de bijdrage van onderzoek aan het onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop sporthogescholen, en meer specifiek het Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies (ISBS), hun onderzoeksonderwijs onderwijskundig en organisatiekundig…

  Scriptie
 • Hogescholen Sport Overleg

  Dit convenant is ontstaan om door landelijke samenwerking de kracht van de sportopleidingen te versterken. In dit convenant worden de thema’s beschreven waarop de sporthogescholen in de toekomst willen samenwerken. 

  Rapport
 • Vanaf 2013 is de naam van Thomas Jazzdancedagen in Eindhoven veranderd in Thomas Dance! Ook is hierbij het concept vernieuwd, waarbij sterke punten van het oude programma zijn behouden en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hogeschool Leiden, voor gezonde en sportieve schoolcoördinatoren

  Sinds september 2012 biedt de pabo van Hogeschool Leiden als enige pabo in Nederland, studenten de kans zich -in een speciale sportklas- te specialiseren in alle facetten die bij een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een cursusboek behorend bij de vooropleiding van sporttechnisch kader

  Deze publicatie betreft de vijfde druk van een cursusboek behorend bij de algemene basis opleiding (abo), een voorbereiding voor vervolgcursussen in de sport.

  Boek
 • een zelfcontrole interventie op studiegedrag en studiesucces op de opleiding Sport, Management en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam

  Zelfcontrole is van belang voor academische prestaties (Muraven, 2010; Poropat, 2009). Het doel van dit onderzoek was te achterhalen of een zelfcontrole interventie zou leiden tot betere studieresultaten. In totaal…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de motivatie van CIOS studenten

  Het doel van het onderzoek waarvan deze scriptie verslag doet, luidt als volgt: het verbeteren van het inzicht in de motivatiekwaliteit van tweedejaars CIOS studenten op basis van de ‘Self…

  Scriptie
 • individuele opbrengsten van en betekenisgeving aan de opleiding leider sportieve recreatie

  Deze scriptie beschrijft hoe een sportopleiding zorgt voor opbrengsten op individueel niveau en welke betekenis cursisten hieraan geven vanuit het oogpunt van cursisten met weinig startkapitaal. In deze economisch kwetsbare…

  Scriptie