Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • mentale training en begeleiding in het voetbal

  Sportpsychologie, sportpsychologen of mental coaches vormen een belangrijk onderdeel van het voetbal. Kopsterk is een handboek waarin wordt beschreven hoe de mentale kant binnen het voetbal eruit ziet en hoe…

  Boek
 • het natuurlijk laboratorium van het leven

  In het kader van de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology, hield Nico van Yperen op dinsdag 30 oktober 2018 een academische rede met als titel ‘Mentale aspecten van sport…

  Proefschrift/oratie
 • Sports records are of great interest to physiologists, sport fans, and the public. Records set in different sports sheds light on human strengths and limitations and provides data for scientific…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • als je gelooft dat je je kunt verbeteren in sport, verbeter je dan ook meer?, de effecten van self-theories op doelen, motivatie, informatiekeuze en prestatie in de sportcontext

  Het doel van deze studie is om na te gaan of de door Dweck (1999) gevonden effecten van self-theories op doelen, motivatie, informatiekeuze en prestatie in de context van intelligentie…

  Scriptie
 • de rol van psychologische behoeftefrustratie door coaches

  Dit onderzoek richt zich op het mediërende effect van behoeftefrustratie op de relatie tussen perfectionisme en eetstoornis-symptomen in de sport. Perfectionisme is, zowel binnen als buiten de sport, een predictor…

  Scriptie
 • onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie

  In de sport wordt concentratievermogen gezien als een goede voorspeller voor de prestatie. Er wordt gesproken over algemeen en domeinspecifiek concentratievermogen. De relatie tussen een veilig klimaat en concentratievermogen is…

  Scriptie