Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad

  In het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 heeft de NLsportraad de visie voor de komende jaren neergezet. De NLsportraad wil met zijn adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk…

  Rapport
 • sportbundeling gemeente

  In deze brochure – NSF-publikatie nr. 117 – wordt ingegaan op het waarom (motieven) en hoe (structurrmogelijkheden en knelpunten) van sportraden/-federaties op lokaal niveau.  De brochure biedt een handreiking voor…

  Brochure
 • Op basis van het evaluatieonderzoek komen DSP-groep en USBO advies tot de slotconclusie dat de meerwaarde van de NLsportraad zich op dit moment niet eenvoudig en eenduidig laat omschrijven, maar…

  Rapport
 • Elke vier jaar willen wij een Sportmanifest uitbrengen, waarin wij aanbevelingen doen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg nóg beter en succesvoller te maken. Net als deze eerste keer zullen…

  Brochure
 • werkprogramma 2017 van de Nederlandse Sportraad

  De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze…

  Rapport
 • een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…

  Rapport
 • Sportkracht12 is het loket waarlangs potentiële opdrachtgevers in één keer contact krijgen met de Provinciale sportraden, zodat die makkelijker en beter landelijke opdrachten kunnen accepteren en nieuwe opdrachten kunnen verwerven.…

  Website