Spring naar content

261 publicaties gevonden

 • Zeitschrift für Sportsoziologie, Sportphilosophie, Sportökonomie, Sportgeschichte.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • material elements in the constitution of tennis practices

  This chapter addresses the role of material elements in the constitution of practices, using tennis as a case study. At the same time, the authors aim to show that a…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • sportbelevenissen in columns

  Bart Vanreusel (1953) is sportsocioloog aan de KU Leuven. Hij bestudeerde drie decennia lang de relatie tussen sport en samenleving en ontwikkelde zich op dit gebied tot – ook internationaal…

  Boek
 • issues and controversies

  Dit boek behandelt allerlei aspecten rondom de sociologie van de sport in de hedendaagse samenleving.

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van loopsportbeoefenaars aan de sociale binding binnen anders-georganiseerde loopgroepen

  De loopsport lijkt in eerste instantie te typeren als een individuele sport. Slechts 3 procent van de hardlopers beoefent de loopsport bij een atletiekvereniging. Daarnaast is een onbekend aantal loopsporters…

  Scriptie
 • het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre dragen sportinvesteringen in de openbare ruimte in een (arme) buurt bij aan het ontstaan en het versterken…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam

  In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre werkt sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam? Om tot een antwoord op deze…

  Scriptie
 • evaluatieonderzoek van het project 'Run je eigen voetbalclub'

  In dit onderzoek is het project ‘Run je eigen voetbalclub’ geëvalueerd. Uit de literatuur zijn domeinen binnen ‘Run je eigen voetbalclub’ in een theoretische kader geplaatst. Hierbij kan men denken…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de wijze van voetballen en de betekenissen die voetballers in Paramaribo aan hun sport geven

  Dit onderzoek gaat over voetbal in Suriname. De voetballers die in dit onderzoek centraal staan komen uit Paramaribo en voetballen tegelijkertijd in verschillende voetbalcontexten. De drie voetbalcontexten zijn: de hoofdklasse…

  Scriptie
 • een onderzoek naar leefstijlkenmerken van zwemmers

  De deelname aan zwemmen daalt (Van der Werff & Breedveld, 2013). De eerste vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre spelen achtergrond- en leefstijlkenmerken een rol in de kans op deelname aan…

  Scriptie