Spring naar content

299 publicaties gevonden

 • hoe bereik je mensen die niet sporten? (deel 2 van 3)

  Het doel van het Sportakkoord II is om meer Nederlanders te laten sporten. Het preventieakkoord streeft naar een beweegdeelname van 75% in 2040. Maar hoe bereik je mensen die niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

  Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van maart 2022 over het optimaal besteden van de 25 miljoen voor sportstimulering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • naar een modelmatige aanpak

  Het doel van dit onderzoek is om in overleg met de Stichting Spel en Sport te komen tot een of meer modellen voor de aanpak/werkwijze in ontwikkelingsprojecten (recreatieve) sportbeoefening en…

  Rapport
 • met inspirerende voorbeelden

  Onderzoek laat zien dat bij 65-plussers specifieke belemmeringen spelen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? Samen met het Mulier Instituut…

  Rapport
 • werkzame mechanismen en de resultaten van het eerste jaar

  Sinds september 2013 voert Rotterdam Sportsupport het programma Challenge010 uit. Dit programma is mogelijk gemaakt door Stichting de Verre Bergen (SDVB) en richt zich op het verhogen van de sportdeelname…

  Rapport