Spring naar content

299 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de sportparticipatie van jongens en meisjes van Nederlandse en niet-westerse etnische achtergrond op vmbo-niveau in Nederland

  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de sportparticipatie van vmbo-jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. In hoeverre en op welke wijze zijn sekse en…

  Scriptie
 • deelname aan loop-, fiets- en wandelsportevenementen als stimulans voor sportdeelname, factsheet 2018/11

  Het factsheet ‘Evenementen: aanjager voor sportdeelname’ van het Mulier Instituut richt zich op deelnemers aan (breedte)sportevenementen in drie takken van sport: hardlopen, wielrennen en wandelen. Het onderzoek is gebaseerd op…

  Factsheet
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan anders georganiseerde sport

  Er is sprake van een toenemende importantie van sport voor de maatschappij. Dit belang, dat aan sport wordt gehecht, is te verklaren vanuit de grote omvang van de sector en…

  Scriptie
 • sociale professionals in de breedtesport

  Verenigingsmanagers, verenigingsondersteuners, verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportconsulenten, schoolsportmedewerkers, sportstimuleringsmedewerkers, sportbuurtwerkers enz.: in Nederland is de afgelopen decennia een sportondersteuningssector ontstaan die in omvang nog steeds lijkt te groeien. Het gaat om…

  Rapport
 • niet alleen om fysieke gezondheid te verbeteren, maar ook om psychologische en sociale gezondheid te verhogen

  Artikel van Dorine Collard op de website van Sportexpert, waarbij wordt ingegaan dat in het kader van sportstimulering het belangrijk is om niet alleen op de fysieke gezondheid te richten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rotterdam Sportsupport bestaat in januari 2018 15 jaar. Deze publicatie geeft inzicht in de prestaties van Rotterdam Sportsupport over 2017 en de ambities voor 2018.

  Rapport
 • november 2011-2014

  In het kader van maatschappelijke investeringsopgaven (Mio) heeft de gemeente in de periode november 2011 – november 2014 de pilot “Arbeidsreïntegratie via sport” laten uitvoeren. In deze pilot is uitgeprobeerd…

  Rapport
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2013) over Sportimpuls en sportstimuleringsbeleid. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer verschillende sportgerelateerde rapporten en adviezen aan. Het gaat om de rapporten ‘Sportuitgaven van gemeenten’, ‘Borging Sportimpulsprojecten 2012-2013’ en ‘Advies Gezondheidsraad Beweegrichtlijnen 2017’.

  Beleidsnota