Spring naar content

299 publicaties gevonden

 • 2016 in één oogopslag

  Factsheet met feiten en cijfers van het Jeugdsportfonds over 2016. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.…

  Factsheet
 • Heeft u ideeën hoe inwoners uit Culemborg gezond en in beweging kunnen blijven? Met die oproep gaf wethouder Sidali op 1 november 2016 het startschot voor Culemborg Gezond en in…

  Online artikel
 • criteria voor het Haags Sportinitiatief

  Het doel van het Haags Sportinitiatief is om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen, zodat zij op regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten.…

  Online artikel
 • evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding

  Met steun van de gemeente Helmond zet Stichting Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen door hen een kans te geven…

  Rapport
 • Wat waren in 2016 de meest in het oog springende resultaten en ontwikkelingen uit de Rotterdamse breedtesport? En welke ambities staan er richting 2030 op het programma? De belangrijkste feiten…

  Rapport
 • Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen. Voor subsidie komen in aanmerking sportorganisaties die hun kernactiviteiten op het gebied van sport en bewegen hebben in de gemeente Ede?. Hoofddoelstellingen stimuleringsbeleid: opvoeden en opgroeien,…

  Beleidsnota
 • een onderzoek naar agendavormingsprocessen in Twentse gemeenten

  Tijdens de studie is onderzocht welke invloed agendavormingsprocessen hebben op de plek van sport en bewegen als instrument voor gezondheidsbevordering op de gemeentelijke agenda binnen Twentse gemeenten. Daarnaast is er…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen en de gevolgen van het Toppersproject

  Een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen en de gevolgen van het Toppersproject. Het Toppersproject is een sportstimuleringsproject van Vereniging Sport Utrecht (VSU) waarbij topsporters worden ingezet als rolmodel op Utrechtse…

  Scriptie