Spring naar content

299 publicaties gevonden

 • inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag

  In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), setting sport zijn veertien laagdrempelige sportprojecten ontwikkeld en geïmplementeerd in de periode 2008-juni 2011 om de minder actieve Nederlander…

  Rapport
 • eerbetoon aan het sportende kind

  Het gaat goed met het Jeugdsportfonds. En eigenlijk is dat niet zo goed. 1 op de 9 kinderen leeft in armoede. Mede daardoor is het Jeugdsportfonds, dankzij vele partners, groter…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen

  Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden kinderen in gezinnen die leven rond het bestaansminimum de kans om aan sportieve of culturele activiteiten deel te nemen. Sinds 1999 zijn deze fondsen…

  Rapport
 • social studies collection, no. 26

  The present study begins from an apparent contradiction: although the benefits of practicing sport on health and quality of life are widely known, the practice of sport does not form…

  Boek
 • een onderzoek naar geschikte applicaties die de self-efficacy van het beweeggedrag van volwassen revalidanten bevorderen

  Het revalidatiecentrum Revant te Breda heeft een sportloket. De initiatiefneemsters zien dat (oud) revalidanten terugkeren bij het revalidatiecentrum met oude klachten. Dit komt omdat zij terugvallen in oude sport- en…

  Scriptie
 • side events rondom top- en breedtesportevenementen, jaarlijkse stedelijke sportevenementen

  Binnen de gemeentelijke sportstimulering wordt jaarlijks een verbinding gelegd tussen de sportstimuleringsprogramma’s en de grote top- en breedtesportevenementen in de stad Amsterdam. Dit gebeurt door het aanbieden van side events…

  Rapport
 • de relatie tussen sportgedrag, kennis, intentie en disengagement beliefs

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre zijn sportgedrag, kennis en intentie gerelateerd aan disengagement beliefs? Op basis van de onderzoeksvariabelen (sportgedrag voldoende/onvoldoende, juiste kennis voldoende/onvoldoende…

  Scriptie