Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het beweeggedrag van allochtone meisjes

  Dit onderzoek biedt inzicht in wat allochtone meisjes uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van het primair onderwijs beweegt om (niet) te sporten. Door dit te onderzoeken kunnen…

  Scriptie
 • opportunities and challenges

  Uit het promotieonderzoek van Stiggelbout onder 386 ouderen blijkt dat deelnemers die minimaal twee keer per week het beweegprogramma Meer Bewegen voor Ouderen – gymnastiek (MBvO) volgen, een betere kwaliteit…

  Boek
 • review 3, the views of children on the barriers and facilitators to participation in physical activity, a review of qualitative studies

  This report presents the findings of a review of qualitative studies of children and young people’s views of physical activity, sport and play. It is the second of two background…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • sportersmonitor 2005-2006

  In 2005-2006 heeft het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een Sportersmonitor uitgevoerd. Doel van de Sportersmonitor is om de sportsector handreikingen te bieden voor beleidsvorming en -analyse. Voor…

  Rapport
 • een studie naar de invloed van motivatie en training op uitval in het schaken

  Deze studie naar de redenen van uitval onder veelbelovende, jonge schakers is uitgevoerd om twee redenen. Op de eerste plaats had het onderzoek als doel inzicht te verkrijgen in welke…

  Rapport
 • een dynamisch sociologisch onderzoek naar drop out in de sport

  Scriptie over de sociale determinanten van deelname aan sport en beweging.

  Rapport
 • onderzoek naar schermmotieven en redenen voor drop-out

  Onderzoek naar de motieven van schermen onder de schermleden en de redenen van ex-KNAS leden om te stoppen met schermen, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.

  Rapport
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening door sportaanbieders. Doel van het onderzoek was: achterhalen hoe de sportconsument de geboden faciliteiten van de verschillende aanbieders beoordeelt op kwaliteit en mogelijkerwijs…

  Rapport