Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • 2-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

  In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie…

  Rapport
 • 1-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

  In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken,…

  Rapport
 • een vraag-aanbod analyse naar buitensportaccommodaties (2018-2035)

  De gemeente Haarlemmermeer heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de vraag naar sportruimte binnen de gemeente. Gelet op de te verwachte bevolkingsgroei zijn inzichten nodig in de ontwikkeling van…

  Rapport
 • De gemeente Kesteren en de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging hebben door nieuwbouwontwikkeling het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar de toekomstige (tot aan 2035) ruimtebehoefte van voetbal en korfbal.…

  Rapport
 • oftewel: touwtrekken

  Het touwtrekken is een geliefde activiteit bij de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool en kan dan ook bijna overal gegeven worden: niet alleen in de gymzaal, maar ook op het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor onderhoud van kunstgras sportvelden en verkenning verspreiding naar grond- en oppervlaktewater

  Verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor onderhoud van kunstgras sportvelden en verkenning verspreiding naar grond- en oppervlaktewater

  Rapport