Spring naar content

1.236 publicaties gevonden

 • jaarbericht 2021

  Net als in 2020 hadden sportverenigingen in 2021 te maken met beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en werden de gevolgen van deze beperkingen steeds merkbaarder. De organisatiekracht van de…

  Rapport
 • thuisvoordeel

  Thuisgevoel zorgt voor extra inzet en betere prestaties: het thuisvoordeel. Niet alleen in de topsport, maar ook bij amateursportverenigingen. Thuisgevoel zorgt voor betekenis, binding en inzet van leden, en is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • besturen van sportverenigingen samengevat

  Deze brochure bevat de samenvatting en nabeschouwing van een onderzoek dat het bestuurlijk, organisatorisch en administratief functioneren van de Nederlandse sportvereniging in beeld brengt. Staan vrijwilligers van sportverenigingen onder druk?…

  Brochure
 • handboek voor sportorganisaties

  Om de Haagse sportorganisaties op gebied ledenwerving, binding en behoud actief te ondersteunen is er een handboek ontwikkeld door WSDH-sportcoördinator Alexander Zimmer in samenspraak met de gemeente Den Haag. Het…

  Handboek / handleiding
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona V - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de Monitor Sport en corona V – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. In dit akkoord staan over deze onderwerpen ook doelen voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de rol van betrokkenen in de sportvereniging

  Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Mulier…

  Rapport
 • het geheim van trotse leden

  Kun je succesvoller zijn dan gelukkig? Denk je eens in… een vereniging waar alle leden zich gedragen als trotse eigenaar in plaats van kritische consument. Dit boek laat een route…

  Boek
 • sportbundeling gemeente

  In deze brochure – NSF-publikatie nr. 117 – wordt ingegaan op het waarom (motieven) en hoe (structurrmogelijkheden en knelpunten) van sportraden/-federaties op lokaal niveau.  De brochure biedt een handreiking voor…

  Brochure