Spring naar content

1.268 publicaties gevonden

 • De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht in kaart te brengen. De monitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de…

  Rapport
 • rapportage sportverenigingen maart 2023

  Om een beter en breder beeld te krijgen van de gevolgen van de gestegen energiekosten bij de sportverenigingen hebben onderzoekers van het Mulier Instituut data verzameld via vragenlijsten. Dit is…

  Rapport
 • De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Leiderdorp. De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren…

  Rapport
 • een notitie over een peiling onder sportverenigingen

  Voor een snelle peiling naar de gevolgen van de gestegen energiekosten voor sportverenigingen heeft het Mulier Instituut een vragenlijst uitgezet. De ‘open link’ naar de vragenlijst zijn verspreid via sociale…

  Rapport
 • jaarbericht 2021

  Net als in 2020 hadden sportverenigingen in 2021 te maken met beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en werden de gevolgen van deze beperkingen steeds merkbaarder. De organisatiekracht van de…

  Rapport
 • thuisvoordeel

  Thuisgevoel zorgt voor extra inzet en betere prestaties: het thuisvoordeel. Niet alleen in de topsport, maar ook bij amateursportverenigingen. Thuisgevoel zorgt voor betekenis, binding en inzet van leden, en is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • besturen van sportverenigingen samengevat

  Deze brochure bevat de samenvatting en nabeschouwing van een onderzoek dat het bestuurlijk, organisatorisch en administratief functioneren van de Nederlandse sportvereniging in beeld brengt. Staan vrijwilligers van sportverenigingen onder druk?…

  Brochure
 • handboek voor sportorganisaties

  Om de Haagse sportorganisaties op gebied ledenwerving, binding en behoud actief te ondersteunen is er een handboek ontwikkeld door WSDH-sportcoördinator Alexander Zimmer in samenspraak met de gemeente Den Haag. Het…

  Handboek / handleiding
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona V - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de Monitor Sport en corona V – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…

  Hoofdstuk in boek/rapport