Spring naar content

250 publicaties gevonden

 • Short Summary Sport wields incredible power to foster inclusion and drive economic growth on various fronts. Therefore, in the quest to build thriving, inclusive societies, it is essential to focus…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2023 over de demografische ontwikkelingen in stedelijke en landelijke gebieden. Het probleem in landelijk gebied is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

  Klasien Horstman en Mare Knibbe analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid.

  Boek
 • Through history, personal experience and popular culture Leslie Kern exposes what is hidden in plain sight: the social inequalities are built into our cities, homes, and neighbourhoods. She maps the…

  Boek
 • De Arcadis Gezonde Stad Index rangschikt 20 steden op basis van een reeks kenmerken die aangeeft in hoeverre de fysieke inrichting bijdraagt aan de gezondheid van haar inwoners. Hiervoor is…

  Rapport
 • hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

  De mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving nemen af doordat de toegang tot wonen, vervoer en publieke voorzieningen voor veel mensen is…

  Rapport
 • fostering urban life in the compact city to optimize high density urban living

  Zowel binnenstedelijke verdichting als een op de mens gefocust leefbaar stadsleven zijn populaire concepten in de hedendaagse Nederlandse stedenbouwkunde. Sebastien Reinink onderzocht hoe deze op het oog tegengestelde discoursen over…

  Scriptie
 • location based gaming in de stedelijke omgeving

  In deze scriptie wordt onderzocht wat voor effect location-based games hebben op het gebruik, de ervaring en de perceptie van de stedelijke ruimte. Hierbij is in het veldwerk ingegaan op…

  Scriptie
 • playing in the city

  Dit boek bevat kennis, inspiratie en concrete handvatten om een stad te maken die uitnodigt tot spelen en bewegen.

  Boek