Spring naar content

96 publicaties gevonden

 • a manual for participation

  ‘Creating Better Cities with Children and Youth’ is a practical manual on how to conceptualize, structure and facilitate the participation of young people in the community development process. It is…

  Boek
 • groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost

  Dit onderzoek richt zich op groene buurtinitiatieven in Amsterdam-Oost en de sociaal-emotionele waarden die bewoners van dit stadsdeel toekennen aan het groen in hun buurt. Er zijn interviews gehouden met…

  Rapport
 • kraamkamer van de Amsterdamse sport, essay op basis van inspiratiesessies topsport en breedtesport ihkv de gebiedsuitwerking Groot Amsterdamse Bos

  Essay op basis van inspiratiesessies topsport en breedtesport in het kader van de gebiedsuitwerking Groot Amsterdamse Bos.

  Verslag
 • drie casestudy's over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam

  De doelstelling van dit onderzoek is om aan de hand van drie cases onderzoek te doen naar de maatschappelijke kosten en baten van het stadsgroen in Amsterdam. Voor deze studie is de…

  Rapport
 • past, present and future

  The Concept of the book is based on the footprint, which is the footprint, trail or mark left by the Mega-event. Necessarily, it is not based only on the legacy,…

  Rapport
 • Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een…

  Rapport
 • de impact van sport, kunst en gemeenschappen

  Wat is de stad? En wie zijn wij? De 21e eeuw vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen. Verstedelijking is wereldwijd gaande, ook in de stadsregio Utrecht.…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de plek van grootschalige sportevenementen in het vermarkten van de stad Utrecht

  De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenis(sen) geven relevante Utrechtse organisaties aan de waarde en plek van grootschalige sportevenementen in het vermarkten van de…

  Scriptie
 • wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

  De fiets heeft directe economische waarde doordat het werkgelegenheid creëert, bijvoorbeeld in de fietsproductie en -verkoop. De toename van het fietsgebruik heeft ook allerlei positieve maatschappelijke effecten. Fietsers zijn gezonder…

  Rapport