Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • 1958-2008

  Boek, dat is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Stichting Recreatie. Het bevat bijdragen van verschillende auteurs die tesamen een beeld schetsen van de wereld van de…

  Boek
 • Wat doen ‘sportliefhebbers’ wanneer de stekker uit een BOS-project wordt getrokken? Dan steek je de koppen bij elkaar en ga je zelf aan de slag! Dit is het verhaal van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een civielrechtelijke studie naar de besluitvorming in het bijzonder onderwijs

  Dit boek is onderdeel van de reeks: Studies over onderwijsrecht en onderwijsbeleid’. In dit boek wordt allereerst aandacht besteed aan de verhouding tussen overheid en de verenigingen en stichtingen die…

  Boek
 • handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs

  In dit boek wordt de stichting en de vereniging gevolgd vanaf de oprichting en tot de ontbinding en vereffening van het vermogen. Daarnaast besteedt dit boek ook aandacht aan allerlei…

  Boek
 • Cruyff Foundation overzicht over 2011. De Johan Cruyff Foundation bestaat veertien jaar. In dit boek ziet en leest u de rol van de veertien jongerenambassadeurs die allemaal individueel maar vooral…

  Boek
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant, bijlagenboek

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • procesevaluatie 1997/1998

  Het project “Kies voor Hart en Sport” is een project van de Nederlandse Hartstichting, de Stichting Jeugd in Beweging, NOC*NSF en de Interprovinciale Organisatie Sport (IOS). In deze uitgave wordt…

  Rapport
 • milieuzorg (top)sportevenementen

  Bij het beoefenen van sport dient rekening gehouden te worden met bestaande milieuregelgeving en kan de sportsector bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen van de overheid. De sportsector neemt hierin…

  Handboek / handleiding