Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • freesport in VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als ‘doorkijkjes’ op www.bewegingsonderwijs.slo.nl gezet. Het freesportproject is in 2013 afgesloten. In dit artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de opvoedrol van vaders op straat en welke beperkingen en stimulerende factoren van invloed zijn

  In dit onderzoek is gekeken naar de opvoedrol van vaders in het publieke domein en welke stimulerende en beperkende factoren van invloed zijn. In dit onderzoek wordt onder publiek domein…

  Scriptie
 • van streetculture naar een plek in het curriculum van LO

  De naam is misschien voor sommigen nog wat onbekend, maar iedereen heeft wel een keer een glimp opgevangen van freerunners. Dat zijn jongelui (hoeft trouwens niet per se) die door de stad…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dat er in het bewegingsonderwijs steeds meer nieuwe bewegingsactiviteiten gedaan worden, blijkt wel uit de vele programma’s met innovatieve activiteiten in onder andere sportklassen (meestal in de onderbouw van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2009-2011 draait de SLO samen met enkele scholen uit het voortgezet onderwijs de veldaanvraag ‘Streetsport’. Het doel van deze veldaanvraag is dat de deelnemende scholen hun leerlingen proberen te stimuleren tot deelname aan ‘streetsport-achtige…

  Artikel in vaktijdschrift
 • is nieuw en leuk!

  Dit artikel gaat over ‘Street Handball’, een nieuwe vorm van handbal om deze sport te promoten. Street Handball kan overal gespeeld worden, zowel op straat als in gymzalen of in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij brief van 24 september 1998 is door de stichting Jeugd in Beweging (JIB) aan de Landelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB) opdracht verleend tot het uitvoeren van de…

  Rapport
 • Het handboek Lokaal Jeugdsportbeleid geeft de ervaringen weer die door JIB bij de 18 partnergemeenten met lokaal jeugdsportbeleid zijn opgedaan. Het handboek biedt handreikingen om lokaal jeugdsportbeleid vorm te geven…

  Handboek / handleiding