Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

  De helft van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk en/of moet op het werk langdurig zitten. Volgens een kwart van de werkenden hebben deze omstandigheden een negatieve invloed…

  Rapport
 • Exercise Psychology, Second Edition, addresses the psychological and biological consequences of exercise and physical activity and their subsequent effects on mood and mental health. Like the first edition, the text…

  Boek
 • strategische verkenning

  De auteurs zien mentaal kapitaal als de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die iemand in staat stellen een zinvol, lerend en productief leven te leiden en succesvol verschillende sociale rollen…

  Rapport
 • the impact of physical activity on wellbeing, mental health awareness week 2013

  This report provides an overview of current research into the impact of physical activity on mental health. It looks as a range of components of mental health including mood, stress,…

  Rapport
 • gezondheid en leefstijl longitudinaal onderzocht

  Dit rapport vormt het eindverslag van een longitudinaal onderzoek dat in 1974 werd gestart aan de Universiteit van Amsterdam. Het doel van het hier beschreven onderzoek was na te gaan…

  Rapport
 • op verhaal komen

  Deze videoband bevat de oefenstof van de cursus “Op verhaal komen”. Dit is een van de vijf modules in het project Bewegen en Gezondheid. Dit project geeft door middel van…

  Audiovisueel middel
 • verbeter je mentale conditie

  Waarom is het belangrijk om te werken aan je mentale conditie? Je mentale conditie heeft invloed op hoe je functioneert op belangrijke gebieden in je leven, zoals op je werk…

  Boek
 • Het boek besteedt aandacht aan de thema’s gedrag en gezondheid, gedrag en ziekte en communicatie en professioneel gedrag.

  Boek
 • coach jezelf in omgaan met stress, en de verhouding werk-privé, basisbeginselen, tips en checklists (z2)

  Iedereen heeft er wel eens mee te maken: weinig energie, het gevoel dat je geen overzicht en rust meer hebt of moeite met de balans tussen werk en privé. Dan…

  Boek
 • een onderzoek naar de relatie tussen tijdsdruk en sportgedrag van (niet) sporters

  Het thema van dit onderzoek is de relatie tussen tijdsdruk en sportgedrag. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in welke mate de factor “tijdsdruk” invloed heeft…

  Scriptie