Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

  Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de…

  Proefschrift/oratie
 • Onderzoeksrapport, bachelor 3, 2009-2010

  In dit onderzoek wordt er aan de hand van interviews, een onderzoeksperspectief en een theoretisch kader, onderzocht wat het beeld is van studentensportverenigingen in Utrecht. Al eerder liet Vereniging Sport…

  Scriptie
 • In LO 1 hadden we een topic over werkplekleren. Daarmee ging het over de kant van de opleiding die studenten in het veld de competenties laat verwerven. Niet alleen de studenten moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Praktijkopleiding lichamelijke opvoeding is ontwikkeld door Fontys Sporthogeschool in nauwe samenwerking met een aantal schoolbesturen en secties lichamelijke opvoeding. Per 1 augustus 2007 is deze opleidingsvariant van het cluster Sports & Education…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Lesgeven in reeksen en het bepalen van niveaus moeten studenten in de praktijk leren. Het is binnen een opleiding voor student én stagecoach een manier om samen voor kwaliteit van bewegen te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een ieder die dit artikel leest heeft in zijn beroepsopleiding stage gelopen! Door het lezen van dit artikel komen deze stage-ervaringen weer naar boven. Wellicht gaat u vergelijken, heeft u andere ideeën…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op de ALO’s hebben de studenten de mogelijkheid om via het International Office een stage te regelen in het buitenland. De buurlanden zijn daarbij eigenlijk nauwelijks in het blikveld van…

  Artikel in vaktijdschrift