Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • Op 15 november 2007 heeft het kabinet Balkenende IV het officiële startschot gegeven voor de maatschappelijke stage (MaS). 80% van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn op één…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

  De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen…

  Rapport
 • effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

  De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in 2012 een kerntakendiscussie gevoerd. Naar aanleiding daarvan is besloten in ruimte mate te bezuinigen op subsidies in de sectoren sport en cultuur. Voorafgaand aan dat besluit heeft…

  Rapport
 • Door de gemeente Almere wordt al jaren een subsidie aan middelbare scholen gegeven om leerlingen van het voortgezet onderwijs binnen de lessen lichamelijke opvoeding beter kennis te laten maken met sportfaciliteiten in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek biedt een overzicht van in totaal 749 fondsen. De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen sinds 2014 meer gegevens, waaronder beleidsplannen en…

  Boek
 • borging tips voor aanvragers nieuwe ronde Sportimpuls

  Het klinkt misschien raar in één zin: borging en subsidieaanvraag. Borging is toch pas aan de orde na de subsidieperiode? Dat klopt! Maar het borgen, ofwel continueren van een project…

  Online artikel
 • In april vorig jaar werd met de minister een akkoord bereikt over extra investeringen oplopend tot 1 miljard euro in het onderwijs. Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in de CAO’s voor PO…

  Artikel in vaktijdschrift