Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in deze rapportage. Er is gekeken naar directe…

  Rapport
 • Begin september maakte de rijksoverheid bekend dat sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen, vanaf 2016 kunnen rekenen op een subsidie van dertig procent van de investering. Daarmee wil de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de keuze voor een structurele aanpak

  Maak gebruik van de wervingspiramide Een structureel wervingsbeleid vraagt om goede afstemming: wie benaderen we met welke vraag? Wie is de afzender? En waarom benaderen we specifiek u? Op het…

  Factsheet
 • kwaliteitsverhoging als allesomvattend antwoord

  Sportverenigingen moeten zich dringend professionaliseren en diversifiëren om economisch te overleven, meent Christoph Breuer (hoogleraar Sportmanagement Sportuniversiteit Keulen). Ze wedijveren met commerciële aanbieders, maar ook met elkaar om de steeds…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Subsidies zijn een middel van de overheid om het gedrag van organisaties te veranderen in de door hen gewenste richting. Ook fondsen willen organisaties met geldelijke bijdragen prikkelen om zich…

  Online artikel
 • eindresultaten uit een landelijk onderzoek

  Van 2008-2010 heeft het W.J.H. Mulier Instituut met subsidie van ZonMw het onderzoek School, Bewegen en Sport uitgevoerd. Hiermee zijn relaties tussen enerzijds de school, schoolomgeving en het schoolbeleid en anderzijds het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

  Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers…

  Rapport