Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • Het begrip talent devalueert, beweert NOC*NSF. We leven zelfs in een ‘zesjescultuur’, meent Staatssecretaris Sander Dekker. De hoogste tijd voor een nadere inspectie. In een serie interviews voelt Kenniscentrum Sport…

  Online artikel
 • Dit boekje heeft getracht antwoord te geven op een aantal vraagstukken, namelijk: Wat zijn de algemene uitgangspunten met betrekking tot talentidentificatie, -bevestiging en -ontwikkeling en hoe ziet de weg naar…

  Handboek / handleiding
 • van talentherkenning naar talentontwikkeling

  Dit topic over excellentie en talent gaat over het algemeen over het voortgezet onderwijs. Toch is dit niet vanzelfsprekend getuige het initiatief in Nijmegen genomen. In dit artikel een voorbeeld van een talentsportklas…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vanuit talentonderzoek is bekend dat de maand waarin kinderen geboren zijn van invloed is op het gescout worden voor jeugdselecties. Hetzelfde geldt voor het moment waarop ze hun maximale groeispurt hebben. Kinderen die gunstig geboren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Door kennis van sport en bewegen en kennis van het kind en zijn ontwikkeling is de docent Sport en Bewegingsonderwijs (SBO) een zeer geschikte professional om sporttalent te herkennen en een rol te spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat over de rol die het lectoraat Sporttalent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen toeschrijft aan het sport- en bewegingsonderwijs (SBO) in het herkennen en ontwikkelen van sportief…

  Artikel in vaktijdschrift