Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • grenzen verleggen voor sporttalent

  Marije Elferink-Gemser is lector Sporttalent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op vrijdag 1 maart 2013 hield zij haar lectorale rede. Dit document betreft de volledige tekst van de…

  Proefschrift/oratie
 • De doelstelling van deze masterscriptie is te onderzoeken hoe de instroom van jonge talentvolle gehandicapte sporters in Nederland kan worden bevorderd. Hiertoe wordt gekeken op welke wijze Paralympisch talent momenteel…

  Scriptie
 • een gouden duo!

  Het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) verricht in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap beleidsvoorbereidend en beleidsrelevant onderzoek. Ook naar topsport wordt onderzoek gevoerd. In dit boek worden de voornaamste…

  Boek
 • een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau

  In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op talentherkenning bij sportofficials. Het doel van deze studie is vast te stellen welke talenten/ kenmerken officials bezitten die actief zijn op internationaal/…

  Rapport
 • the multidisciplinary series of physical education and sport science, volume 9, talent identification and development - the search for sporting excellence

  Dit tweedelige boek bevat artikelen waarin talentherkenning en -ontwikkeling het centrale onderwerp is. Deel 1: Disciplinary approaches to talent identification and development Deel 2: Models and issues in talent identification…

  Boek
 • leeftijdsindeling en geboortemaand

  Rapport waarin de vraag centraal staat in welke mate een indeling in afgebakende leeftijdscategorieën, zoals in de meeste takken van sport gebruikelijk, effecten heeft die talentontwikkeling en talentherkenning in de…

  Rapport
 • kijkwijzer

  Handleiding om tot een sportspecifieke methode te komen om talentherkenning te objectiveren.

  Rapport
 • talentherkenning en talentontwikkeling

  In het kader van de Sportmedische Projecten Olympisch Netwerk (SPON) is een bijdrage geleverd aan het NOC*NSF beleidsspeerpunt talentherkenning en talentontwikkeling. Er is een systeem ontwikkeld waarmee voor leerlingen van…

  Rapport
 • fysiologische parameters bij het vinden van talenten, de bruikbaarheid van fysiologische parameters bij het vinden van talenten ba

  Deelonderzoek dat zich richt op die factoren die vanuit een fysiologisch gezichtspunt van belang zijn voor de prestatie in een bepaalde sport.

  Rapport
 • quo vadis, een inventariserend onderzoek naar de sterke en zwakke eigenschappen van een 15-tal jeugdige sporters

  Onderzoek naar de sterke en zwakke schakels van beginnende sporters.

  Rapport