Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • Het gebeurt blijkbaar nog steeds, het kiezen van partijen. Gewoon op tv. Ook nog tijdens de gymles? Hoe zit het met het veilige pedagogische klimaat?

  Artikel in vaktijdschrift
 • samenwerking in nieuwe praktijken

  Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het…

  Boek
 • In deze handleiding wordt geschetst wat nodig is om de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken. Besproken wordt wat de consequenties zijn van het…

  Boek
 • de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties

  Het beoordelingsgesprek, van wie moet dat eigenlijk? En werken in een vaste functie, individuele bonussen en vaste opleidingsbudgetten, wie heeft dat bedacht? Waarom gaan recruiters alleen over het vinden van…

  Boek
 • het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van teams

  Teams die zich continu kunnen aanpassen op veranderende situaties presteren het best. Maar hoe ontwikkel je zo’n ‘zelfregulerend team’? Dat begint met het creëren van chaos. Dat lijkt op het…

  Boek
 • een studie naar het effect van het ervaren van druk op conflict asymmetrie en teamprestatie en de invloed van efficacy op dit effect

  Huidig onderzoek richt zich op het effect van het ervaren van druk door teamsporters, op conflict asymmetrie binnen een team en de gevolgen voor de teamprestatie. Ook is onderzocht of…

  Scriptie
 • the effect of a blended workforce on team effort and team performance in professional sport

  This study examines the effect of nonstandard soccer players on team effort and team performance. The role and actions of permanent and temporary (nonstandard) employees are explored in depth multiple…

  Scriptie
 • De invloed van taak- en sociale cohesie op teamprestatie werd onderzocht bij 25 zaalvoetbalteams die op recreatieve manier hun sport beoefenden. Omdat de teams op recreatieve manier hun sport beoefenen,…

  Scriptie