Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • succes in Friesland, samenspel onderwijs en gemeenten in Friese opleidingsclusters van groot belang voor provincie Friesland

  De vijf BOS-opleidingsclusters van CIOS Heerenveen-Leeuwarden zijn belangrijk voor het bewegingsonderwijs en de ontwikkeling en uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten in Friesland. In nauwe samenwerking met de sportbedrijven van de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een inleiding op theorie en praktijk

  In dit handboek behandelt de auteur de hoofdthema’s uit de groepsdynamica. Een selectie hieruit is: niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, groepsontwikkeling, communicatie, feedback, groepsprocessen, besluitvorming, conformiteit, groepsnormen, groepsidentiteit, situationeel…

  Brochure
 • de rol van teamcohesie en doeloriëntatie

  In de sportwereld wordt gebruik gemaakt van onderlinge concurrentie. In dit onderzoek werd gekeken of onderlinge concurrentie een negatieve relatie had met een sport groepsprestatie en gekeken of taak en…

  Scriptie
 • the perceived effectiveness of coaching behaviors in Dutch interdependent sport teams

  This research investigated the perceived effectiveness of the coach in interactive sport teams. As research methodology a questionnaire of approximately 100 questions was completed by 7 coaches and 61 players…

  Scriptie
 • inspirerend naslagwerk met veel praktische tips

  Teams kunnen een enorme bron van energie zijn. Als het een team lukt om die energie te mobiliseren, is dat geweldig. Er kan een collectieve ambitie en kracht uit voortkomen…

  Boek
 • Op basis van praktijkervaring wordt in dit boek de feitelijke invoering van teams beschreven. Het invoeren van teams bestaat uit vier stappen: oriëntatie, ontwerp, invoering en ontwikkeling van teams. De…

  Boek
 • cultuurverandering door zelfsturing en coaching

  In dit boek wordt cultuurverandering, zelfsturing, coaching en leidinggeven besproken, waarna deze vier aspecten worden geïntegreerd. Dit boek gaat over de weerbarstige praktijk van een bedrijf waar na reorganisatie succes…

  Boek
 • executive coaching en het geheim van high-performanceteams

  De meeste teams bereiken hun doelen niet omdat we ten onrechte menen dat de mens een rationeel wezen is. En omdat de samenstellers van teams geen rekening houden met de…

  Boek
 • In dit boekje wordt kort beschreven hoe een zelfsturende organisatie werkt in de dagelijkse praktijk. Hoe communiceer je met elkaar, hoe pak je problemen aan tijdens vergaderingen en hoe ga…

  Boek
 • mentale training en begeleiding in het voetbal

  Kopsterk biedt de mogelijkheid mentale training en begeleiding beter en gestructureerd toe te passen binnen de dagelijkse praktijk van het voetbal. Het boek is opgebouwd uit vier delen. In het…

  Boek