Spring naar content

44 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar sociale bindingen in een sportorganisatie

  Onderzoek over verschillen in sociale bindingen in de wereld van de sport, waarin de volgende vraag centraal staat: In hoeverre is er een verschil in het aantal en de aard…

  Scriptie
 • Een afstudeeronderzoek naar welke veranderingen in achtergrondkenmerken van personen hebben geleid tot verminderde teamsportdeelname tussen 1997 en 1999.

  Rapport
 • perspectives from national team sport coaches

  Een beschrijvende studie over de huidige en meest ideale ondersteuningsstructuur in teamsporten bij topsport op nationaal niveau in Nederland en Engeland.

  Rapport
 • Publicatie over de stand van zaken en de ontwikkeling van diverse aspecten rond het verschijnsel sport in Nederland in 1998.

  Boek