Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • Sluit de inventaris van de gymzaal nog wel voldoende aan bij de ontwikkelingen binnen het bewegingsonderwijs? Helaas is het antwoord in veel situaties ‘nee’, schreef Erik Spiegelenberg, beweegspecialist Nijha Expertisecentrum,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • serieuze kansen voorhetbewegingsonderwijs?

  Dit artikel sluit aan op het artikel Stand van zaken na zeven jaar Taggen in dit nummer. Daarin wordt teruggeblikt op de digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs in de zeven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • streven naar sporten, bewegen en leefstijlondersteuning op maat

  Lectorale rede van Jasmijn Holla. Het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen richt zich met praktijkgericht onderzoek op het benutten van de potentiële gezondheidswaarde en sociaal-maatschappelijke waarde van sport, bewegen en…

  Proefschrift/oratie
 • lectorale rede Maike Kooijmans

  Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering…

  Proefschrift/oratie
 • een gymzaal met augmented reality?

  De gymzaal is de allermooiste werkplek die er bestaat. Maar het kan in onze ogen nog mooier en beter. Op welke wijze kan technologie, in het bijzonder augmented reality, iets…

  Artikel in vaktijdschrift
 • naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

  Rapport
 • hoeveel technologie kan sport verdragen zonder op te houden sport te zijn?, kwalitatief onderzoek

  In opdracht van het Rathenau Instituut heeft Veldkamp Marktonderzoek BV twee groepsgesprekken gevoerd met geïnteresseerden in (top)sport over (gen)technologische toepassingen met het oog op preventie van sportgerelateerde blessures, selectie van…

  Rapport
 • online activity matching using wireless sensor network

  In this thesis the author explores the use of Wireless Sensor Networks to perform online activity matching for sport coaching applications. The goal is to find one or more suitable…

  Scriptie