Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • television sport and cultural transformation

  Fields in Vision offers a comprehensive and analytical study of the international phenomenon of television sports coverage. Garry Whannel considers the historical development of sport on television, the growth of sponsorship…

  Boek
 • sport-tv en televisuele transitie

  In dit onderzoek wordt het concept televisualiteit en de ontwikkelingen die daarin gesuggereerd worden in de theorie, namelijk een verschuiving in stijl, geoperationaliseerd. Hierbij wordt gekeken naar een typerend voorbeeld…

  Scriptie
 • simultaneous and interactive influences of parents and friends on European schoolchildren's energy balance-related behaviours, the energy cross-sectional study

  Background: The family, and parents in particular, are considered the most important influencers regarding children’s energy-balance related behaviours (EBRBs). When children become older and gain more behavioural autonomy regarding different…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In dit hoofdstuk gaan de auteurs in op de verschillende wijzen waarop mensen als toeschouwer de sport volgen en op de verschillen die zich in dat opzicht voordoen tussen takken…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • interpretatie en representatie, een studie uitgevoerd met financiële steun van het Revalidatiefonds

  De algemene onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: hoe interpreteren en evalueren recreatieve sporters met een fysieke beperking de Paralympische…

  Rapport