Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • In dit rapport worden analyses gepresenteerd van het vragenblok over het volgen van sport in de media in het door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het W.J.H. Mulier Instituut…

  Rapport
 • mediatisering en de invloed van sportorganisaties op het kijkerspubliek

  Hoe komt het dat sommige takken van sport meer op televisie komen dan andere? Is dat uitsluitend de beslissing van de omroepen? Of kunnen sportorganisaties zelf invloed uitoefenen op het…

  Boek
 • de geschiedenis van de miljoenendans om de uitzendrechten van voetbalwedstrijden

  De relatie tussen voetbal en televisie in Nederland kent een roerige geschiedenis. Grote financiële belangen, hevige strijd en razendsnelle ontwikkelingen bepalen de toon. In dit boek worden 55 jaar voetbaloorlog…

  Boek
 • tijdschrift, jaargang 1 2005, nummer 2

  Driemaandelijks tijdschrift. In deze editie over de suburbanisatie van Surinamers uit Rotterdam, migranteninterieurs, de sociale politiek van de andersglobalistenbeweging, de popularisering van het hardlopen, moderne en postmoderne relatievertogen in hedendaags…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • sport in Finland 2005 nummer 1

  Tijdschrift waarin de sport in Finland centraal staat. In dit nummer is er onder andere aandacht voor de gehandicaptentopsport.

  Vaktijdschrift
 • kijk- en luister onderzoek

  De belangstelling van het Nederlandse tv-publiek voor sportuitzendingen wordt regelmatig door de Afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS in kaart gebracht. Teneinde meer inzicht te kunnen krijgen in enerzijds…

  Rapport
 • kijk- en luisteronderzoek

  Dit rapport gaat in op wat de verschillende zenders met de sportrechten hebben gedaan die ze hebben gekregen in februari 1997. Het gaat in op de aandacht die de verschillende…

  Rapport
 • trendrapportage 1990-2002

  Dit rapport is een update van het rapport Fascinerende beelden, dat de ontwikkelingen tot en met 1998 bevat. In dit rapport volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien…

  Rapport
 • de juridische bescherming van betrokkenen bij de exploitatie van sport via radio en televisie

  Deze studie beoogt in kaart te brengen welke vormen van juridische bescherming van het sportevenement terzake van de exploitatie via radio en televisie naar het Nederlands recht mogelijk zijn in…

  Rapport