Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • update van de theoretische onderbouwing van de (maatschappelijke) effecten van sporten en bewegen

  Het Human Capital Model (HCM) van Bailey et al. (2013) beschrijft de (mogelijke) voordelen van sporten en bewegen op basis van zes kernwaarden: fysieke waarde, emotionele waarde, individuele waarde, sociale…

  Rapport
 • The Handbook of Behavior Change provides comprehensive coverage of contemporary theory, research, and practice on behavior change. It incorporates evidence-based approaches to behavior change with chapters from leading theorists, researchers,…

  Boek
 • inspirerend en uitdagend voor de praktijk

  In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve gezondheid’…

  Factsheet
 • determinants, well-being and interventions

  Psychology of Physical Activity is a comprehensive and in-depth introduction to the fundamentals of exercise psychology, from theories of motivation and adherence to the design of successful interventions for increasing participation.

  Boek
 • scherper inzicht op gedrag

  Gedrag is complex en kent vele aspecten. Deze gedragsaspecten zijn vaak onderbelicht of worden tijdens het ontwerpen van producten en diensten onderschat, terwijl ze een groot deel van het succes…

  Werkboek / instrument
 • een verklarend model van sportdeelname

  Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet…

  Rapport
 • In de ‘veranderkunde’ wordt het begrip transitie gebruikt voor structurele maatschappelijke veranderingen, die doorwerken in meerdere maatschappelijke sectoren/systemen, waaronder mogelijk de sport. Sport heeft te maken met meerdere transities, zoals…

  Artikel in vaktijdschrift
 • black male holistic (under)development through sport and (mis)education

  From Exploitation Back to Empowerment addresses three major issues: (1) the under theorization of Black male athletes’ socialization processes, (2) the preponderance of deficit-based theories on Black male athletes, and…

  Boek
 • een theoretisch raamwerk voor 'Cool Nature'

  Stageverslag met een theoretische onderbouwing voor het project Cool Nature. Waarom is natuur gezond voor kinderen, en hoe goed zijn de wetenschappelijke onderzoeken hiernaar? Op basis van deze en andere…

  Scriptie