Spring naar content

196 publicaties gevonden

 • Mede gestimuleerd door de EDS-regeling (subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties) hebben sportverenigingen de afgelopen jaren in energiebesparing en energieopwekking geïnvesteerd. Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut, kijkt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de tijd die nodig is voor de uitwerking en het toepassen van maatregelen. De verduurzaming van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit internationale tijdschrift over sportbeleid en sport & politiek verschijnt drie maal per jaar; in maart, juli en november. Het bevat wetenschappelijke artikelen omtrent sportbeleid en sport & politiek.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • Zeitschrift für Sportsoziologie, Sportphilosophie, Sportökonomie, Sportgeschichte.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift