Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking framen

  De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan een volwaardige deelname van mensen met een beperking in de samenleving en daarom is er toenemende aandacht voor sporters met een beperking. Dit…

  Scriptie
 • inventarisatie sportbeleid mensen met een beperking

  ‘Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ is de titel van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers van VWS. Doel is dat na 2018…

  Online artikel
 • Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld. Deze richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en…

  Rapport
 • leerwerkplekken bij sportvereniging (Enschede)

  Omnisportvereniging Avanti Wilskracht in Enschede verenigt tal van activiteiten in zich die een maatschappelijk belang dienen. Werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is daarvan slechts één…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • de looproute centraal

  Deze handreiking geeft inzicht in het hele proces van een ontoegankelijke naar een toegankelijke looproute. De handreiking biedt concrete tips voor elke fase om op constructieve wijze samen aan de…

  Handboek / handleiding