Spring naar content

199 publicaties gevonden

 • leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later, Sociaal en Cultureel Rapport 2016

  De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden…

  Boek
 • gemeente Dordrecht

  Deze nota begint met een aantal feiten en cijfers: waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om de sportparken in Dordrecht? Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 een aantal bepalende…

  Beleidsnota
 • een vraag-aanbod analyse van buitensportaccommodaties tot en met 2035

  In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut met het huidige onderzoek een vervolg gegeven aan de ruimteonderzoeken die in 2006 en 2012 door het Mulier Instituut zijn…

  Rapport
 • issues and controversies

  Dit boek behandelt allerlei aspecten rondom de sociologie van de sport in de hedendaagse samenleving.

  Boek
 • De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het…

  Website
 • onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) en de binnensport in de…

  Rapport
 • ruimte maken voor opgroeien

  Dit boek laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Daarmee anticipeert het boek op…

  Boek
 • honderd procent sportparticipatie is een illusie

  Hoe evolueren de sportparticipatie en het lidmaatschap van een sportvereniging de komende jaren? De Sport Toekomst Verkenning, zoals die tot stand komt onder auspiciën van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het…

  Artikel in vaktijdschrift