Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport

  Om te zorgen dat Nederland zelf bepaalt hoe topsport in ons land er in de toekomst uitziet, is het nodig dat de rijksoverheid en de topsportsector keuzes maken. Nu zijn…

  Rapport
 • analyse ontwikkelingen en voorstellingen van de toekomst

  Op verzoek van de minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) zich verdiept in de relatie tussen topsport en media. De centrale vraag van de minister…

  Rapport
 • Het topsportbeleid in Nederland werpt zijn vruchten af door structureel betere prestaties en meer (Olympische) medailles. Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen (CDV) in de zomer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het Sportakkoord is afgesproken dat de zesde ambitie ‘Topsport die inspireert!’ in 2019 zou worden uitgewerkt. De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen hard gewerkt aan een gezamenlijke visie,…

  Beleidsnota
 • uitgangspunten en opgaven in het Amsterdamse topsportbeleid

  Deze agenda geeft op hoofdlijnen de gemeenschappelijke agenda weer van de gemeente Amsterdam en haar uitvoeringspartner Topsport Amsterdam. Binnen dit afsprakenkader vallen ook de afspraken over hun Centrum voor Topsport…

  Beleidsnota
 • Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

  Beleidsnota
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2016) over het feit dat topsport afhankelijk blijft van bijzondere talenten en wisselende omstandigheden.

  Artikel in vaktijdschrift