Spring naar content

256 publicaties gevonden

 • Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews,…

  Rapport
 • Bij de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 met aanpalende programma’s hadden de Britten de ambitie dat topsportevenementen kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals het aanzetten van…

  Online artikel
 • ontwikkelingen van internationale topsportevenementen in Nederland (2021-2030) : stand van zaken oktober 2022

  Deze publicatie geeft inzicht in welke topsportevenementen Nederland organiseert, wanneer en welke doelgroepen bereikt worden. 

  Rapport
 • bezoekintentie sportevenementen en medewerking aan maatregelen

  Bijna zeven op de tien Nederlanders steunen thuisblijven bij coronaklachten op dag van het sportevenement als maatregel bij het ontstaan van een nieuwe coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het…

  Rapport
 • bekendheid en toepassing door professionals in de Nederlandse sportevenementensector

  Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren van doelen van de Nationale Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS). Dat blijkt uit onderzoek…

  Rapport
 • a scoping review

  This scoping review assesses the current state of literature that addresses impacts, legacies, and leveraging of sport events for sport participation outcomes and the gaps in terms of study context…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • verkenning van een breed gedragen en duurzaam onderzoeksprogramma op het gebied van topsportevenementen

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan de Haagse Hogeschool (HHS) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om gezamenlijk een eerste stap te zetten…

  Rapport
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona III - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de Monitor Sport en corona III – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor…

  Hoofdstuk in boek/rapport