Spring naar content

151 publicaties gevonden

 • voorbeelden van 'over de kop gaan'

  Dit artikel is een vervolg op het artikel “Werken met een methodiek, waarom zou je?” in Lichamelijke Opvoeding magazine 2 (februari 2021), magazine 3 (april 2021), magazine 5 (juni 2021).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bedingungen und Folgen der Institutionalisierung der Leibesübungen in den öffentlichen Schulen

  Dit boek heeft betrekking op de moderne vormen van sportonderwijs, die zijn ontstaan met behulp van de gymnastiek die zijn intrede deed op openbare scholen in Duitsland in de eerste…

  Boek
 • de rol van psychologische behoeftefrustratie door coaches

  Dit onderzoek richt zich op het mediërende effect van behoeftefrustratie op de relatie tussen perfectionisme en eetstoornis-symptomen in de sport. Perfectionisme is, zowel binnen als buiten de sport, een predictor…

  Scriptie
 • de kennis van coaches in het Nederlandse dames turnen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Wat is de kennis en het inzicht van Nederlandse turncoaches uit de ere-, eerste, tweede, derde en vierde divisie in…

  Scriptie