Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • onderwijs

  Zesde editie van het vakblad Buurtsportcoach. De rode draad in dit magazine is de rol van buurtsportcoach / cultuurcoach in relatie tot het onderwijs. Het magazine bevat de volgende artikelen:…

  Vaktijdschrift
 • a systematic review

  Interest has increased in examining the physical activity levels of young people during school recess. Identifying correlates of their recess physical activity behaviors is timely, and would inform school-based physical…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • tien essays over opvang en educatie van 0- tot 12-jarigen

  In deze publicatie staan een aantal essays van wetenschappers voor mensen die in basisscholen, de kinderopvang of peuterspeelzalen werken. Deze bundel verkleint de afstand tussen wetenschap en werkvloer; actuele inzichten…

  Boek
 • de school van 7.15 - 18.00 uur

  Geïnspireerd door de Zweedse situatie heeft Kantoortijdenschool Bikube in Hoofddorp de opvang voor, tussen en na schooltijd en naschoolse activiteiten in eigen hand genomen. De school typeert zich als een…

  Scriptie
 • schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school

  Tot op heden was er nog niet veel bekend over schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De school bestuurd biedt een landelijk overzicht van de rolopvatting en taakvervulling van…

  Rapport
 • inspirerende voorbeelden van tussenschoolse opvang

  Dit boek beschrijft verschillende praktijkvoorbeelden van overblijven op school en bevat een praktisch gedeelte met tips en handreikingen. Handig voor iedereen die tussenschoolse opvang organiseert en helpt uitvoeren.

  Boek